Otwock 13 sierpnia 2016 r.


Ks. Jan Gołembiewski


NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS


Pod koniec kwietnia tego roku otrzymałem propozycję objęcia parafii Śródborowie. Po 16. latach pracy jako katecheta i proboszcz na pojedynczej parafii w Janówku Pierwszym posłuszny złożonemu przy święceniach ślubowaniu, podjąłem decyzję o przyjęciu propozycji. Parafii nie znam, a pierwszy raz byłem tu na chwilę w dniu otrzymania dekretu 17 czerwca, aby ustalić termin przeprowadzki.

Wiele informacji o parafii, o tym czym żyła ta wspólnota znajdowałem na stronach Internetowych. Pierwszy raz zetknąłem się z żywą wspólnotą parafialną Śródborowa w dniu 23 lipca w Tarchominie na Światowych Dniach Młodzieży w Diecezji Warszawsko-Praskiej nasze grupy: z parafii Janówek i Śródborów przybyły jednocześnie pierwsze. Muszę podzielić się piękną wizytówką tej parafii: otóż w trakcie trwania programu podeszła do mnie młoda dziewczyna i zaprosiła mnie i młodzież z Janówka do poznania się z grupą młodzieży z Indii, których rodzice chorzy są na trąd. Ta dziewczyna każdego roku spędza wiele czasu w leprozorium w Indiach i zorganizowała przyjazd 18 młodych do Polski na Światowe Dni Młodzieży, doświadczyliśmy wielkiego wzruszenia, kiedy ci młodzi hindusi zaśpiewali po polsku hymn Światowych Dni Młodzieży, nowopoznana dziewczyna powiedziała mi: proszę księdza ta parafia w Śródborowie, ten kościół i plebania były dla mnie drugim domem kiedy tu dorastałam. Patrząc na to przedziwne świadectwo czuję się przynaglony i zobowiązany, aby świątynia i plebania mogła być drugim domem dla wzrastania w wierze dla nowego pokolenia młodych i wszystkich wiernych. Módlcie się za mnie i za wikarego Jarosława, abyśmy podołali wymaganiom postawionym przed nami przez biskupa diecezji.

Podejmuję obowiązki proboszcza w parafii Śródborów w dniu 13 sierpnia na kilka miesięcy przed setną rocznicą objawień w Fatimie, co niejako wyznacza kierunek pracy duszpasterskiej na najbliższy czas. Tak się ułożyło, nikt tego po ludzku nie zaplanował i myślę, że powinniśmy otworzyć się na wymowę tego dnia, skoro parafia jest po wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi tym bardziej, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca grupa osób, chyba od czasu powstania tej świątyni, modli się nieustannie już przez tyle lat odprawiając nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, tak iż mogłem dziś przed Mszą św. włączyć się w tę modlitwę. Chciałbym poznać motywy budowniczego tej świątyni i organizatora parafii ś. p. ks. prałata Stanisława Żebrowskiego, czym kierował się dedykując świątynię i parafię Niepokalanemu Sercu Maryi. Pamięć o nim jest żywa pośród Was.

Tajemnica tego dnia 13 sierpnia 1917 r. to cierpienie trójki dzieci Łucji, Franciszka i najmłodszej Hiacynty, które miesiąc wcześniej zgodziły się cierpieć dla zbawienia jak największej ilości dusz zagubionych. W tym dniu nie było objawień, bo burmistrz aresztował dzieci i osadził je w więzieniu. Trójka dzieci straszona przez burmistrza poddana przesłuchaniom nie ulękła się gróźb, a wieczorem nauczone w domu modlitwy przed snem zawiesiły różaniec na ścianie i zaczęły się modlić. Pozostali więźniowie, przestępcy wyrazili niezadowolenie krzycząc: tu nie kościół, a jednak za chwilę sami przyłączyli się do modlitwy poruszeni ufnością dzieci i pięknym ich świadectwem. Oby i nas Niepokalane Serce Maryi natchnęło duchem modlitwy i ofiarnej służby. Sługa boża s. Łucja mówiła uzasadniając potrzebę nowego nabożeństwa tym, że ma być ono bezinteresowne. Mamy iść za Bogiem nie ze strachu jak niewolnik, nie dla zapłaty jak najemnik, ale jako dziecko za Ojcem z miłości do Niego. Albo odwracamy się od zła z obawy przed karą – jesteśmy wtedy jako niewolnicy; albo też zachęca nas nagroda – jesteśmy wtedy podobni do najemników. Albo wreszcie jesteśmy posłuszni dla samego dobra i dla miłości Tego, który rozkazuje... a wtedy jesteśmy jako dzieci. Obyśmy wszyscy mogli iść za naszym Panem i Zbawcą z ufnością, bo jak sam Chrystus mówił: ponieważ nie ma takiego Ojca, który by podał dziecku kamień zamiast chleba, skorpiona zamiast jajka, węża zamiast ryby.

Dlaczego Maryja prosi o modlitwę na różańcu, o wyrzeczenia, a nie o obecność na codziennych Mszach św. ? ponieważ modlić się na różańcu można w każdej chwili, odmówić sobie w duchu wyrzeczenia konsumpcji w każdym miejscu i czasie. To jest jak spełnienie prośby Chrystusa, aby podać kubek zimnej wody do picia, a ja pytam się: dlaczego tylko kubek wody do picia?, dlatego kubek wody, aby nikt nie mówił, że to jest za trudne, ponieważ wodę zawsze mamy pod ręką. Franciszek i Hiacynta zostali ogłoszeni błogosławionymi nie dlatego, że widzieli Matkę Bożą, ale dlatego, że żyli nauką Chrystusa i wcześnie osiągnęli dojrzałość w wierze, pomimo ogromnych przeciwności i nieprzychylności nawet najbliższych sobie ludzi. Dlaczego tyle czasu poświęcam symbolice tego dnia: ponieważ wiem, że poprzedni proboszcz ks. Prałat Jan Gołąbek planował przeprowadzenie misji świętych na stulecie objawień w Fatimie, więc już dziś pragnę podać termin tych misji: od 15 do 22 października 2017 r.

Do tego wydarzenia musimy się przygotować należycie zwłaszcza, że trwają jeszcze obchody 1050. lecia chrztu pierwszego władcy Polski. Na obchodach tysiąclecia chrztu Polski było jedno miejsce puste – było to miejsce dla papieża Pawła VI, któremu komuniści nie pozwolili przyjechać do Polski. Dziś gościliśmy papieża Franciszka, oby nie okazało się, że miejsce dla papieża zostało zapełnione, a świecą pustkami miejsca po wielu wiernych, którzy zagubili się w drodze do Królestwa Bożego, bo zatracili pamięć, że są ochrzczeni. A przecież papież Franciszek podkreślił przybywając do naszej ojczyzny, że jesteśmy narodem kultywującym pamięć. „Cechą charakterystyczną narodu polskiego jest pamięć. Zawsze byłem pod wrażeniem żywego zmysłu historycznego papieża Jana Pawła II” powiedział papież Franciszek. Dodajmy od siebie pierwszy września 1939 r. pierwszy dzień drugiej wojny światowej, a Karol Wojtyła zjawia się w katedrze na Wawelu i przystępuje do spowiedzi, ponieważ jest to pierwszy piątek miesiąca, dla niego było oczywiste, że jest pierwszy piątek miesiąca i trzeba iść do spowiedzi, a przecież jest to student, młodzieniec w wieku 18 lat. Kiedy jako papież przybywa do Polski, aby konsekrować Sanktuarium poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi na Krzeptówkach w Zakopanem przybywa tam wcześniej, po co wcześniej, aby tam bez udziału wiernych odprawić samemu nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, czym zaskoczył księdza Drozdka, gdyż zawsze spóźniał się na inne uroczystości i ks. Drozdek sądził, że teraz tak samo będzie, proboszcz kościoła na Krzeptówkach nie wiedział, że dostojny gość już od 45 minut modli się w świątyni.

le="text-indent:30px; " >Proponuję więc uroczyste przygotowanie się do misji świętych w taki oto sposób: 13 października w rocznicę zakończenia objawień w Fatimie w 1917 r. przynieść do świątyni krzyż misyjny i ułożyć go na środku kościoła. Zaprosić całą parafię do odprawienia nabożeństwa pierwszych pięć sobót miesiąca, o które Maryja prosiła dzieci w czasie objawień w Fatimie – nabożeństwo to miałoby następujący porządek: całą parafię podzielimy na pięć części, tak aby każdego miesiąca jedna część parafii mogła przewodniczyć nabożeństwu.

Należałoby pomyśleć i podjąć wysiłek utworzenia dwóch róż różańcowych jedna składająca się z dziewczynek pod wezwaniem błogosławionej Hiacynty i druga składająca się z chłopców pod wezwaniem błogosławionego Franciszka. Zadaniem tych róż miałaby być modlitwa o owocne przeżycie misji św.

Na zakończenie misji ogłaszamy pielgrzymkę samolotowo-autokarową do Fatimy, Lourdes, La Salette wstępnie dniach 24 do 30 października 2017 r. zainteresowanych już teraz zapraszam do zgłoszenia chęci udziału w tej pielgrzymce, otwarty jestem na Wasze propozycje, co do terminu i ilości dni.

Misje św. poprowadzą o. redemptoryści, którzy w ramach przygotowań do misji poprowadzą rekolekcje adwentowe w dniach 11-14 grudnia 2016 r. i wielkopostne w dniach od 12 do 15 marca 2017 r.

Jednym z głównych przeżyć religijnych będzie nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, zaplanowane przez Kurię Warszawsko-Praską na 13.11.2017 Będzie to zwieńczenie obchodów 1050. lecia chrztu Polski, 100. lecie objawień w Fatimie.

W czasie nabożeństw pierwszych sobót miesiąca i w związku z 1050 r. chrztu Polski, zapraszamy całe rodziny do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego przez całe rodziny, bądź w dogodnym dla rodzin czasie. Przy chrzcielnicy będzie zapalony Paschał i będą wyłożone pamiątkowe deklaracje, na których rodzice wraz z dziećmi i pojedyncze osoby będą mogli wpisać się, że po 1050 latach nadal chcą trwać w przymierzu chrzcielnym z Bogiem. „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu” Joz. 24, 15. Te deklaracje zostaną dołączone do Księgi Pamiątkowej, a kopie wraz z poświęconym krzyżem misyjnym będzie można zabrać na zakończenie misji św. i nawet zawiesić u siebie w pokoju jako potwierdzenie dokonanego wyboru Chrystusa na Pana i Władcę swojego domu. Już teraz zapraszam chętnego grafika, aby opracował wzór takiej deklaracji przymierza.

Krzyż misyjny pozostawałby w kościele do czasu rekolekcji adwentowych i dopiero wtedy wróciłby na swoje miejsce. Ponownie zostałby wniesiony do kościoła na czas misji św. zapraszam jakiegoś umiejętnego stolarza, aby pomógł przygotować odpowiedni podest dla tego krzyża.

Ze spraw gospodarczych ks. Jan Gołąbek planował odnowienie ścian świątyni od wewnątrz i prace z malowaniem świątyni zostaną rozpoczęte we wrześniu. Na 20 sierpnia na godz. 19.00 zapraszam wszystkich chętnych, znających się na rzeczy, aby doradzić mi w sprawach gospodarczych i koniecznych remontach. Z pewnością są tacy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby tę świątynię, którą z taką pieczołowitością wznosiło odchodzące już pokolenie, chociaż jest jeszcze wiele osób, które były świadkami jej budowy, aby doradzić mi, co jest pilne i konieczne, aby ta świątynia w dobrym stanie mogła służyć nam jako miejsce modlitwy i uwielbienia Boga.

Natomiast 27 sierpnia na godz. 19.00 zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą doradzić w sprawach duszpasterskich. Zapraszam więc grupy modlitewne już istniejące przy parafii, jak i chętnych z nowymi pomysłami. Mamy bardzo oddanego swojemu powołaniu ks. Jarosława, który dał się mi poznać z jak najlepszej strony, gdyż pomimo katechezy w szkole i codziennej pracy parafialnej chce realizować się w pracy z grupami parafialnymi. Na 10 września zaprasza wszystkich, a zwłaszcza młodzież na Seminarium wiary połączone z wieczorem uwielbienia, do tego czasu niech młodzi przygotują się do poprowadzenia wieczora uwielbienia jako owoc Ś. D. M.


golembiewskijan@gmail.compod tym adresem oczekuję

na życzliwe Wasze uwagi i wymianę myśli.LinkiRozmiar: 3773 bajtów

© 2009 Parafia Niepokalanego Serca Maryi|Admin